اخبار


ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديد به بخش همكاران ( 1 ارديبهشت 1402 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

برنامه نويسي جديد در بخش قالب ها و مشاهده از گوشي همراه (5 اسفند 1401)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن قالب هاي جديد به نرم افزار ( 22 دي 1401 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديد در بخش پيش ثبت نام (25 مرداد 1401 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن اخبار صفحه نخست در پنل گروه ( 28 فروردين 1401)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

امكان مخفي كردن برخي منو ها براي برخي از دانش آموزان ( 26 بهمن 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن مليت به بخش اطلاعات دانش آمو ( 26 دي 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

امكان انتخاب دانش آموز در آزمون هاي آنلاين (23 آبان 1400)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن ضريب به بخش آزمون آنلاين تستي ( 22 آبان 1400)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

امكان تفكيك دانش آموز در ارسال تكاليف (16آبان 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

كاربردي جديدي به بخش آزمونهاي برخط چندگزينه اي و تشريحي ( 18 آبان 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

به روز رساني در بخش همكاري ( 24 شهريور 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

به روزرساني نمايش تصاوير اسلايدي در سايت (17 مرداد 1400)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

تكميل و به روزرساني آزمون تشريحي ( 10 خرداد 1400 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

به روز رساني بخش تكاليف (18 بهمن 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخش تكاليف بر خط ( آنلاين ) و تصحيح آن ( 7 بهمن 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكانات جديد به بخش آزمون تشريحي (4 بهمن 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن موضوعاتي به بخش پيش ثبت نام ( 25 دي 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن تصحيح برگه هاي آزمون دانش آموزان توسط دبير (17 دي 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخش جديد در آزمون هاي آنلاين ( 14 دي 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديد در بخش آزمون آنلاين تشريحي ( 8 دي 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديد در بخش مديريت آزمون آنلاين ( 29 آذر 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

فعال كردن بستر امن https براي سايت ( 22 آذر 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن سرورهاي جديد ( 6 مرداد 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديدي به بخش فرم ساز ( 21 تير 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن مورد جديد به بخش پيش ثبت نام (5 تير 1399)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن متا و كد ارزيابي گوگل در قسمت تماس با ما ( 2 تير 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن آزمون آنلاين تشريحي ( 25 ارديبهشت 1399 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخشي جهت دريافت مطالب ارسالي كاربران ( 26 اسفند 1398 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخشي به قسمت كارنامه ها ( 4 بهمن 1398)